Werkzaamheden riool Wüstelaan Santpoort-Noord

In de Wüstelaan, Molenstraat en Burgemeester Enschedelaan in Santpoort-Noord wordt het riool vervangen.

Het riool en de bestrating zijn niet meer in goede staat. Daarnaast wordt de inrichting van de openbare ruimte verbeterd.

 • De rijbaan van de Wüstelaan wordt smaller gemaakt.
 • Door deze versmalling kan er een bredere stoep worden aangelegd.
 • Er komt ruimte voor meer parkeervakken bij de nieuwe woningen.
 • Er komt ook een fietsstrook op het deel richting de rotonde.
 • Om de snelheid te verlagen brengen we plateaus aan.
 • In de Molenstraat worden nieuwe bomen geplant.

Planning en uitvoering

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Huybens. Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden wordt er door PWN gewerkt aan de waterleiding en door Delta aan de datakabels. Deze partijen informeren u daar apart over.
Enige hinder van deze werkzaamheden kunnen we helaas niet voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt. De planning is:

 • Fase 1: Rotonde Wüstelaan – kruising Wüstelaan en Burg. Enschedelaan.
 • Fase 2: Kruising Wüstelaan en Burg. Enschedelaan – kruising Wüstelaan en Molenstraat.
 • Fase 3: Molenstraat.
 • Fase 4:  Burgemeester Enschedelaan.
 • Fase 5: Kruising Wüstelaan en Molenstraat – kruising Wüstelaan en Velserhooftlaan.

Fase 1 is inmiddels gestart en duurt naar verwachting 4 tot 5 weken. De overige fases worden aansluitend uitgevoerd.

Het grasveld op kruising Wüstelaan en Velserhooftlaan is ingericht voor de opslag van materialen. Hier staat ook de keet.

Bereikbaarheid

Nood- en hulpdiensten 

Om ervoor te zorgen dat nood- en hulpdiensten de wijk kunnen bereiken tijdens de werkzaamheden, wordt de Johan van Beemlaan tussen de Hoofdstraat en Wüstelaan aangepast. Wij verzoeken u om hier niet te stoppen of te parkeren aan de kan van de woningen. Het verbod om stil te staan wordt met een verkeersbord aangegeven. 

Gemotoriseerd verkeer 

Gemotoriseerd verkeer wordt tijdens de afsluitingen in de wijk omgeleid via de Santpoortsedreef. In fase 1 is de rotonde voor 50% afgesloten.

Fietsers en voetgangers 

Voor voetgangers worden loopschotten neergelegd. Fietsers worden tijdens fase 1 omgeleid via de Hoofdstraat en Johan Beemlaan.

Contact

In de weken voorafgaand aan de volgende fases werkzaamheden, ontvangen omwonenden nogmaals een brief met meer informatie.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.