Velsen doet mee aan de week van de alfabetisering. Hoe? Met een bijeenkomst met vrijwilligers en wethouder Baerveldt, twee workshops, informatiefilmpjes in de publiekshal en publiciteit op Facebook. Geen overbodige luxe, want ook in Velsen heeft 8 tot 11% van onze inwoners moeite met lezen en schrijven. En dan wordt het moeilijk(er) om ‘mee te doen’.

Week van de Alfabetisering 2017

Annette Baerveldt licht het programma deze week toe in de bijeenkomst met vrijwilligers. Zij zal hen bedanken voor hun inzet. Hoe je je aanmeldt als vrijwilliger staat onderaan dit stukje. Op woensdag 6 september organiseren we in De Spil een 'Letterlunch met broodje Boekenbal'. Daar kunnen 10 mensen bij zijn om te praten over letteren en boeken. Op vrijdag 8 september staat een workshop ‘Herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid’ op het programma in het gemeentehuis van Velsen. Daar leren deelnemers zien wanneer iemand moeite heeft met lezen en schrijven, en krijgen ze handvatten hoe daarmee om te gaan.

Ideeën? Laat van je horen!

We willen nog wel meer doen en horen graag of je daar ideeën over hebt. Hoe zouden we mensen die slecht kunnen lezen en schrijven kunnen helpen? Mail je ideeën naar info@velsen.nl t.a.v. mevr. D. Drenth, of doe ze in één van de drie ideeënbussen: in de publiekshal, balie Servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen aan Plein 1945 (nr. 10) en de Openbare Bibliotheek aan het Dudokplein.

In Velsen doet iedereen mee

‘Dit is de eerste keer dat Velsen meedoet aan dit landelijke initiatief en niet zonder reden’, zegt wethouder Annette Baerveldt. ‘In onze gemeente stemt het aantal laaggeletterden overeen met het landelijk gemiddelde, tussen de 8 en 11%. Uit onderzoek weten we ook dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden stijgt. We willen dat in Velsen iedereen mee kan doen door de kansen op verbetering van onder andere taal te vergroten. Daarom hoop ik dat deze week mensen aanzet zich op te geven voor trainingen om hun basisvaardigheden te vergroten.’

Vrijwilliger worden?

Meer aandacht voor laaggeletterdheid levert misschien wel extra vrijwilligers op, waardoor de activiteiten door kunnen lopen. Tenminste, dat hopen de deelnemende organisaties. Zou je wel een taaltraining of begeleiding willen geven? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Velsen, nurcanarslan@velsen.nl of met Vluchtelingenwerk: arnautovich@vluchtelingenwerk.nl.