Gemeente Velsen besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de vindbaarheid van de website. Op dit moment voldoet de website aan de Webrichtlijnen Prioriteit 1 op enkele uitzonderingen na. Wanneer u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van de website heeft, mail ons dan.

Toegankelijkheid

Gemeente Velsen besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de vindbaarheid van de website. In 2011 is deze website technisch en tekstueel aangepast aan de normen van de webrichtlijnen.
Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

In de webrichtlijnen staat beschreven dat websites voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website. Toegankelijkheid wordt bijvoorbeeld bereikt door kaarten te voorzien van een tekstuele verklaring, zodat ook blinden en slechtzienden deze gevisualiseerde informatie kunnen 'lezen'. Video’s moeten voor doven worden voorzien van ondertiteling en voor blinden en slechtzienden van een beschrijving van de beelden.

Ook moet een website zo gebouwd zijn dat deze in alle webbrowsers gelezen kan worden. Websites van overheden moeten op 1 januari 2015 volledig voldoen aan deze webrichtlijnen.
Per 1 januari 2013 moet voldaan worden aan de eerste zestien eisen, genoemd in Webrichtlijnen prioriteit 1.

Zelfevaluatie

Gemeente Velsen kiest ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. De website kan ook getoetst worden door een onafhankelijk expertisebureau. Dit brengt echter jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee. In plaats daarvan is besloten de toetsing zelf uit te voeren. Het niet door een externe partij laten toetsen van www.velsen.nl, betekent niet dat deze website niet toegankelijk is. Integendeel: Velsen werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Deze zelfevaluatie rapporteren wij aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteren de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Status

Wij streven ernaar dat deze website per 1 januari 2015 voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de Webrichtlijnen Prioriteit 3. In 2013 starten wij een project waarin wij willen bepalen op welke wijze wij de website het beste kunnen vernieuwen. Op dit moment voldoet de website aan de Webrichtlijnen Prioriteit 1 op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen worden hieronder genoemd.

Kleurgebruik

In enkele onderdelen van de site is het kleurgebruik niet contrasterend genoeg. Dit is lastig voor mensen die kleurenblind zijn.

Niet toegankelijke PDF documenten

Volgens de Webrichtlijnen moeten van 1 januari 2015 alle documenten toegankelijk zijn. Omdat de website van Velsen duizenden PDF documenten bevat, is dit niet haalbaar. Gemeente Velsen streeft ernaar alle documenten die ná 1 januari 2015 geplaatst worden, wel voldoen voor zover mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld bouwtekeningen. Deze kunnen niet toegankelijk gemaakt worden.

Op verzoek kan een document voor u toegankelijk gemaakt worden.

Melding van niet-toegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar info@velsen.nl.

Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op in uw mailbericht. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt. Uw melding wordt in onderzoek genomen en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.