Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina’s op velsen.nl.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG

Om de toegankelijkheid van de website te borgen, werken wij hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1. De gemeente heeft een website die volgens de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. Wij zijn bezig alle content op onze website toegankelijk te maken en te houden. Per 23 december 2018 is de WCAG 2.1 van kracht. Deze update is speciaal bedoeld om de toegankelijkheid van informatie via mobiele apparaten te verbeteren.

De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1.

Deze verklaring is opgesteld op 21 augustus 2019 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

 • Werkprocessen. Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
 • Afspraken en contracten. Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de richtlijnen toe te passen.
 • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers passen de richtlijnen goed toe door opleiding en werkinstructies.
 • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Oorzaak

We werken vanaf april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste zaken automatisch laten toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn. Per 1 april is het webteam (0,8 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte).

Maatregelen

Wij kiezen ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de richtlijnen digitoegankelijk. De website kan ook getoetst worden door een onafhankelijk expertisebureau. Dit brengt echter jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee. In plaats daarvan is besloten de toetsing zelf uit te voeren. Het niet door een externe partij laten toetsen van velsen.nl, betekent niet dat deze website niet toegankelijk is. Integendeel: Velsen werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Specifieke verbetertrajecten

Voor Pdf starten we een specifiek verbetertraject op:

 • Er zijn Pdf-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte Pdf-formulieren vervangen we in 2019 door invulbare toegankelijke formulieren.
 • Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in Pdf-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid.

Voor afbeeldingen starten we een specifiek verbetertraject:

 • Afbeeldingen die betekenis overbrengen krijgen een alternatieve tekst. Niet-informatieve afbeeldingen krijgen geen alternatieve tekst.
 • Aanklikbare afbeeldingen krijgen een bestemming in de alternatieve tekst.

Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • We zijn in 2019 gestart met het vervangen van Pdf aanvraagformulieren door digitale formulieren.
 • We testen regelmatig met inwoners en ondernemers of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren.

Controles

 • Het webteam toetst alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controles. Het webteam voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Planning

 • Door inzet van de tool SiteImprove zijn we in staat de website continue te controleren op toegankelijkheid.
 • We vervangen in het 4e kwartaal 2019 een aantal van de meest gebruikte Pdf-formulieren voor toegankelijke Pdf-formulieren. In 2020 kijken we of we nog andere veelgebruikte Pdf-formulieren voor toegankelijke Pdf-formulieren moeten vervangen.
 • De gemeente streeft ernaar zo min mogelijk Pdf’s meer aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de HTML-oplossing toepasbaar is.
 • Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in Pdf. We bekijken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren.

Oude dossiers en archief websites

Op raad.velsen.nl staan ook oude dossiers tot 1 augustus 2017 van de gemeenteraad Velsen die we niet meer achteraf toegankelijk maken. Documenten van deze website zijn op te vragen bij griffie@velsen.nl.

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer. Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Mocht u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via 0255 567200 . Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Velsen.nl heeft, dan horen we dat graag van u.