Neem bij klachten contact op met de gemeente

  1. Meld uw klacht (bijvoorbeeld een verstopping of stank) eerst bij de gemeente via melding openbare ruimte of de app Slimmelden.
  2. De gemeente komt bij u langs. U geeft dan eerst toestemming voor het onderzoeken van de klacht.
  3. Indien de oorzaak op uw eigen perceel ligt betaalt u onderzoekskosten aan de gemeente.
  4. U verhelpt zelf de oorzaak door een loodgieter of rioolontstoppingsbedrijf in te huren. Deze kosten zijn ook voor uw rekening.
  5. Indien de oorzaak niet op uw perceel ligt zal de gemeente het probleem verhelpen. Er zijn dan geen kosten voor u aan verbonden.

Het achteraf verhalen van gemaakte kosten is niet mogelijk. Daarom is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Huurt u bij een woningcorporatie?

Neem geen contact op met de gemeente maar met uw woningcorporatie.

Straatkolken

Heeft de klacht of melding te maken met straatkolken dan kunt u contact opnemen met de gemeente 14 0255 (zonder kengetal ervoor) / 0255 567200 of via melding openbare ruimte of de app Slimmelden.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Wateroverlast moet zoveel als mogelijk worden voorkomen en het milieu dient zoveel als mogelijk beschermd te worden. Hoe de gemeente dit gaat doen en al jaren heeft gedaan staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Over het functioneren van het riool heeft de gemeente veel overleg met de waterschappen (Rijnland, HHNK en RWS). De afvalwaterzuivering (eindpunt van de riolering) is in Velsen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Meer informatie vindt u ook op Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).