Delen van Limburg staan onder water als gevolg van enorme regenval. Stel dat die hoeveelheid regen in Velsen was gevallen. Wat voor overlast zouden wij dan hebben? En hoe zouden we ons kunnen wapenen tegen zulke hoeveelheden regen?

De hoeveelheid regen die in Limburg valt, is enorm en zou overal in Nederland tot overlast leiden. Dat er in korte tijd zoveel regenwater viel, op sommige plaatsen 200 millimeter in twee dagen, is heel uitzonderlijk. In Limburg wordt dit uiteraard verergerd doordat het water vanaf de heuvels naar de laaggelegen beekdalen stroomt.

Velsen weet waar water komt te staan

Door klimaatverandering warmt de aarde op. Warme lucht kan meer vocht bevatten. Er gaan steeds vaker uitzonderlijke hoeveelheden regen vallen. Vanuit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie werken gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk samen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Om de zwakke plekken in beeld te brengen hebben alle Nederlandse gemeenten inmiddels een stresstest uitgevoerd.

Ook gemeente Velsen onderzocht op welke locaties overlast verwacht kan worden bij zowel heftige hoosbuien (waarbij er in een uur meer regen valt dan normaal in een maand), maar ook bij zeer langdurige regenval. De resultaten van dat onderzoek staan in de Klimaatatlas Velsen.

Hierin staat niet alleen waar het water komt te staan, maar ook hoe lang dit blijft staan. We hebben hierbij gerekend met een langdurige bui van 120 millimeter in 24 uur en een korte bui van 70 millimeter in één uur. Beide buien hebben de kans om ongeveer eens in de 100 jaar voor te komen.

Ook staat er welke gebouwen kwetsbaar zijn voor overstroming, welke wegen onbereikbaar worden en via welke route het water wegstroomt naar lagergelegen gebieden in de wijk. Ook droogte en hitte zijn te vinden in de Klimaatatlas.

Wat doet de gemeente en wat kun je zelf doen?

De gemeente neemt al jaren maatregelen om de kans op wateroverlast en schade te verminderen. We maken de gebouwde omgeving stap voor stap weerbaarder tegen dit soort extreme gebeurtenissen. We noemen dit klimaatadaptatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van opvangvoorzieningen voor water (wadi’s) of de aanleg van speciale riolen voor het regenwater. Ook halen we stenen weg in de openbare ruimte binnen het project Van grijs naar groen. Er gebeurt dus al veel, maar er kan nog veel meer.

De gemeente beheert echter maar een gedeelte. Veruit het grootste deel binnen de bebouwde kom is privaat eigendom. Het gaat dan om woningen, tuinen, schoolpleinen, bedrijfsterreinen enz. Daarom kan de gemeente er niet alléén voor zorgen dat we waterrobuust worden. Dat kan alleen door samen met inwoners, instellingen en bedrijven te werken aan de opvang van water. Dat kan bijvoorbeeld eenvoudig met groene tuinen en met groene daken.

Volg bijvoorbeeld de volgende tips:

  1. Steen eruit, plant erin. Zorg voor minimaal 60% groen (gras en borders) en maximaal 40% stenen. Leg het groen lager dan de bestrating, zodat het daar naar toe kan stromen. In het groen kan het water wegzakken in de tuin.
  2. Sluit een regenton aan op de regenpijp en gebruik dit water om je tuin te besproeien.
  3. Een vijver zorgt voor opvang van regenwater. Gebruik de vijver als 'overloop' voor de regenton en voer regenwater af naar de vijver. Een alternatief is een laag gedeelte in de tuin (wadi).
  4. Een groen dak vangt regenwater op én vertraagd de afvoer.

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Een onderdeel daarvan is dat we aan de slag gaan met klimaatadaptatie. Dit doen we samen met inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen.