Wat doet het waterschap?

De belangrijkste taken van de waterschappen zijn: het regelen van de waterstanden, het bewaken van de waterkwaliteit en zorgen voor veilige dijken en plattelandswegen.

In Velsen zijn 3 waterschappen actief, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland), het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat (RWS). Rijkswaterstaat ontfermt zich over het Noordzeekanaal. HHNK doet dit ten noorden en Rijnland ten zuiden van het Noordzeekanaal. Het grootste deel van Velsen ligt in het beheersgebied van Rijnland.

Het regelen van de waterstanden, het bewaken van de waterkwaliteit en zorgen voor veilige dijken en plattelandswegen. Dat zijn de belangrijkste taken van de waterschappen.

Waterstand

Een goed waterpeil is onmisbaar voor de land- en tuinbouw, de industrie, de woningbouw, de openbare ruimte en de natuur. De waterschappen houden binnen het werkgebied verschillende peilen aan door water uit te malen of juist in te laten.

Schoon water

De waterschappen bewaken de kwaliteit van het water. Zodat het schoon en veilig genoeg is voor de mensen, het vee, onze gewassen en de planten en dieren die er in leven. Omdat de riolering invloed heeft op de waterkwaliteit heeft het waterschap veel overleg met de gemeente. Minder watervervuiling. Dat is het doel van een waterkwaliteitsbeheerder. Daarbij hoort een goede afvalwaterzuivering. In Velsen zuivert Rijnland het afvalwater van woningen en bedrijven. Iedereen die afvalwater op het oppervlaktewater wil lozen, moet een vergunning bij het waterschap aanvragen.

Veilige dijken

Het onderhoud en inspectie van de dijken (waterkeringen) is een kerntaak van de waterschappen. Het is belangrijk dat de dijken in goede conditie worden gehouden, omdat zij immers voor onze droge voeten zorgen.

Rijnland toetst objecten op keringen

Dit najaar begint het Hoogheemraadschap van Rijnland met het project ‘Toetsing Regionale Keringen’. Hiervoor toetsen we objecten (sluizen, gemalen, molens, etc.) op veiligheid. Dit doen we in en op ruim 1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.

Wat merkt u van de toetsing?

Het is een visuele toetsing. Onze inspecteurs, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen de objecten in en op de keringen. Voor de toetsing zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Rijnland verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de toetsing.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen en deze daarmee verzwakken. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende constructies objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend. De toetsing geeft Rijnland een beter beeld van de veiligheid van haar keringen.

Planning

Dit najaar begint Rijnland met de toetsing van de kunstwerken. De andere objecten toetsen we in de periode tot 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over TReK? Kijk op rijnland.netexterne-link-icoon of bel ons Klant Contact Team op (071) 306 3535.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de activiteiten van het waterschap? Kijk op de volgende websites: