Doelstelling kinderboerderij

  • De naam ‘kinderboerderij’ dekt al lang niet meer de lading. Jong en oud bezoeken de kinderboerderij en verwachten daar een kwalitatieve, veilige, schone, educatieve, diervriendelijke, natuurlijke en deskundige situatie aan te treffen. Dat is dus een belangrijk doel, waarin de kinderboerderij voorzien in moet zijn.
  • Bezoekers kennis te laten maken met boerderijdieren, zoals o.a. schapen, kippen, geiten en varkens. Door op de kinderboerderij te komen, raken de kinderen niet onbekend of vervreemd met de functie en het gedrag van deze landbouwhuisdieren. De bezoekers leren respectvol om te gaan met dieren. En dat respect komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg voor (huis)dieren en in het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met dieren. De bezoekers kunnen informatie opdoen en ervaringen ondervinden.
  • De kinderboerderij heeft een sociaal-culturele functie. Het is een ontmoetingsplaats voor veel mensen uit Velsen en omgeving. Hier komen jong en oud, autochtoon of allochtoon, in schoolverband of in vrije tijd met elkaar in contact.
  • Daarnaast heeft de kinderboerderij als doelstelling dat het mogelijkheden biedt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarin dieren centraal staan. Deze vrijetijdsbesteding kan bestaan uit een bezoek brengen aan de kinderboerderij tot actief meewerken als vrijwilliger. Dit is een recreatieve mogelijkheid die de kinderboerderij biedt, in deze tijd van toenemende verstedelijking.
  • De kinderboerderij biedt de mogelijkheid tot werk en opleiding. Er werken op kinderboerderij Velserbeek mensen met een lichte verstandelijke beperking, er zijn mensen die re-integreren, er kunnen maatschappelijke stages gelopen worden en er kunnen leerlingen met een gerichte opleiding in het groen of dierverzorging stage lopen.