Op kinderboerderij Velserbeek geldt een aantal regels waar de bezoekers zich aan moeten houden. Deze regels zijn er om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zijn er natuurlijk regels voor het welzijn van de dieren op de kinderboerderij. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze regels na te leven.

 • Het betreden van het terrein is op eigen risico
 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen
 • In de gebouwen mag niet gerookt worden
 • Alcoholische dranken zijn op de kinderboerderij niet toegestaan
 • Afval deponeert men in de afvalbakken
 • Honden zijn niet op het terrein toegestaan
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren)
 • Kinderen onder de 6 jaar; alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Ballen, rolschaatsen, skateboarden en fietsen op de boerderij niet toegestaan
 • Niet klimmen op of over hekwerken.
 • Sluit de deuren van hekwerken goed af, zodat geen dieren weglopen
 • Het is niet toegestaan om de dieren te voeren
 • De dieren mogen niet opgetild worden
 • Laat uw kinderen niet achter de dieren aanrennen of opjagen
 • Het is niet toegestaan kooien of hokken te openen
 • Fietsen dienen buiten het terrein op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden

Bent u in verwachting?

Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor u en uw ongeboren kind. Als u zwanger bent adviseren wij u daarom hiermee rekening te houden.

Houd er rekening mee dat:

 • U tijdens uw zwangerschap beter niet in de geitenwei en in de stallen kunt komen. Geiten en schapen kunnen ziektekiemen bij zich dragen.
 • In het voorjaar (meestal van februari tot mei) er weer jonge geitjes en lammetjes worden geboren. Deze periode vormt voor zwangere vrouwen een extra risico.
 • Wij adviseren u om de geiten en schapen niet te aaien en contact met de mest, stro en voer te vermijden. Vermijd ook contact met mest van andere dieren.
 • Was altijd goed uw handen met water en zeep na een bezoek aan de kinderboerderij of voordat u iets gaat eten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de beheerder van de kinderboerderij.
Stichting KinderBoerderijen Nederland: www.kinderboerderijen.nl

Bezoekregeling Kinderboerderij Velserbeek