Nummer 15Nederlandse vlag

 

Aan uw rechterzijde ziet u het Bunker Museum IJmuiden. Dit is een openluchtmuseum, met vijf expositiebunkers. Het museum breidt regelmatig uit. Het museum wordt beheerd door Stichting WN2000 die geheel uit vrijwilligers bestaat. Om die reden is het museum beperkt geopend. Wel worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd. Op de website van het museum, www.bunkermuseum.nl, vindt u meer informatie.

Door de Badweg verder te volgen, komt u terug bij het beginpunt van deze bunkerroute.

Bunker Museum IJmuiden

Nummer 15Engelse vlag

 

On your right-hand side you can see the Bunker Museum IJmuiden. It is an open air museum with five exhibition bunkers. The museum is expanding on a regular basis. It is managed by the Stichting WN2000 foundation with volunteers only. Therefore, the museum maintains limited opening hours although guided tours are organised quite frequently. For more information please go to the museum’s website www.bunkermuseum.nl.

By following the Badweg Road, you will return to the starting point of this bunker route.