2Nederlandse vlag

Twee geschutsbunkers

Dit zijn twee van de geschutsbunkers van kustbatterij Heerenduin die aan de voorkant deels zijn dichtgemetseld. In de Tweede Wereldoorlog stonden in deze bunkers kanonnen opgesteld met een kaliber van 17 cm. Deze kanonnen konden geallieerde schepen, die tot 22 km uit de kust voeren, onder vuur nemen.

2Engelse vlag

Two artillery bunkers

These are two of the artillery bunkers of Coastal Battery Heerenduin. They are partly bricked up at the front. In World War II these bunkers were home to 17 cm calibre guns. Soldiers used them to open fire on allied ships as far as 22 kilometres off the Dutch coast.

2. Heerenduin - Geschutsbunker 1

Heerenduin - Geschutsbunker 1

2. Heerenduin - Geschutsbunker 2

Heerenduin - Geschutsbunker 2