Nummer 10Nederlandse vlag

Het schelpenpad verder volgend loopt u langs de 4 geschutsbeddingen, waarvan er twee aan uw rechterzijde direct aan het pad liggen, de twee andere beddingen zijn niet of nauwelijks zichtbaar.
Deze geschutsbeddingen beschikken over een ondergronds manschappenverblijf met een nooduitgang. De geschutsbeddingen zelf waren afgesloten met een draaibare stalen koepel, waarin het 10,5 cm luchtdoelkanon was opgenomen. Hier werden de veelal hoog overvliegende geallieerde bommenwerpers beschoten die hier vanuit Engeland met bommen onderweg waren naar Duitsland.

Iets verderop passeert u nog een nooduitgang van een geschutsbedding, waaruit nu struiken groeien. De geschutsbedding ligt iets verder van het pad aan de linkerkant.

Olmen - Geschutsbedding

 

Nummer 10Engelse vlag

 

The shell path continues and will take you along all four artillery platforms, two of which can be found on your right-hand side right next to the path. The other two platforms are barely visible and are on the left.

These artillery platforms are provided with an underground crew shelter and emergency exit. The artillery platforms themselves were shut off with a rotating steel gun turret, which included the 10.5 cm anti-aircraft gun. Here, highflying allied bombers carrying bombs from England to Germany were fired at.

A little bit further down is yet another emergency exit of an artillery platform, now home to nothing but shrubs. The artillery platform is slightly off the path on your left-hand side.