Nederlandse vlag

 

Tien meter voorbij de laatste bunker ziet u, in het lage duin direct links van het pad, de bovenrand van een bijna in het duin verzonken stenen muur. Dit is de borstwering van een open bedding (betonnen sokkel). Achter deze borstwering kon de bemanning van het hier geplaatste kanon dekking zoeken bij inkomend vuur.

Heerenduin - Borstwering

Engelse vlag

 

Ten metres beyond the final bunker, in the lower dune directly on the left side of the path, you can see the upper edge of a brick wall that has almost submerged into the dune. It is the parapet of an open platform (concrete base). Behind this parapet, crew were able to seek cover and protect themselves against enemy fire.