5Nederlandse vlag

Tussen de derde en vierde geschutsbunker ziet u een betonnen platform. Dit platform is een zogenaamde 'open bedding'. Voordat de bunkers werden gebouwd voor de 17 cm kanonnen stonden zij stevig verankerd op een betonnen sokkel, de open bedding. Deze kanonnen waren zo erg kwetsbaar voor bombardementen, wat uiteindelijk de reden was geschutsbunkers te bouwen. Tussen de open bedding en het schelpenpad bevindt zich ook nog een klein stukje smalspoor dat bij de bouw van de bunkers werd gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen (vooral beton in kiepkarren).

5Engelse vlag

Between the third and fourth artillery bunker there is a concrete platform. It is a so-called 'open platform'. Before the bunkers were built for the 17 cm guns, they were firmly anchored onto a concrete base, the open platform. Those guns were very vulnerable for bombing calling for artillery bunkers to be constructed. Between the open platform and the shell path there is also a short remnant of a narrow-gauge railway. It was used during construction to supply building materials (mainly concrete in tip carts).

5. Heerenduin - Open bedding

Heerenduinen - Open bedding

Heerenduin - restant smalspoor

Heerenduin - Restant smalspoor