Nummer 14Nederlandse vlag

 

Volg de betonweg tot het einde. U bent nu in een industriegebied (Ampèrestraat). Sla scherp linksaf en volg de weg. De weg maakt een haakse bocht naar rechts (Westonstraat). Volg ook deze tot het einde. Sla linksaf de Badweg op en volg het smalle trottoir links van de weg tot aan het zebrapad bij Camping De Duindoorn. Steek de Badweg hier over en vervolg de Badweg via het voetpad langs de rechterzijde van de weg.

Duitse betonweg

Nummer 14Engelse vlag

 

Follow the concrete road right to the end. You have now reached an industrial estate called Ampèrestraat. Take a sharp turn left and follow this road. Take a right angle bend (Westonstraat). Follow this route all the way to the end. Then turn left on Badweg Road and follow the narrow pavement on the left side of this road, until you have reached the pedestrian crossing near Camping De Duindoorn. Cross over and continue on the same road via the footpath along the right side of the road.