Nummer 11Nederlandse vlag

 

Het schelpenpad komt bij een asfaltweg met daarnaast een voetpad. Verlaat hier het schelpenpad en sla linksaf. Volg het voetpad langs de weg totdat u na circa 50 meter linksaf een voetpad kunt inslaan. Hier staat net als aan het begin van deze route een groot bord met uitleg over 'Batterij Heerenduin en Olmen'

Nummer 11Engelse vlag

The shell path will lead you to an asphalted road section with a footpath right next to it. Leave the shell path and turn left. Follow the footpath along the road and after 50 metres or so you can follow the footpath to your left. Just like at the start of this route, you will find a large signpost that explains the ‘Battery Heerenduin and Olmen'.