Nederlandse vlag

Bord 'Batterij Heerenduin en Olmen', start Bunkerroute

 

Engelse vlag

Signpost for the 'Battery Heerenduin and Olmen'. Start of the Bunker Route