Velserdijk

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk waterkering
Huidige functie -
Bouwjaar 13e eeuw en later
Architect onbekend
Opdrachtgever onbekend

De Velserdijk is in aanleg 13de-eeuws. Waarschijnlijk is de dijk omstreeks 1220 als verlengstuk van de in die tijd aangelegde Spaarndammerdijk gemaakt. De lage dijk diende ter bescherming van het gebied tussen Spaarndam en Velsen. Direct achter de dijk ontstond de polder de Velserbroek.
De Velserdijk was een zogenoemde zomerkade wat betekent dat alleen ’s zomers het brakke water van het Wijkermeer geweerd kon worden. Tussen november en maart stond het grootste gedeelte van de polder en de laag gelegen gebieden ten zuiden daarvan meestal onder water omdat de dijk niet hoog genoeg was om het water te keren. Vanwege de geringe hoogte van de Velserdijk gebeurde het regelmatig dat ook ’s zomers door stormvloeden de polder en de laag gelegen gebieden tot voorbij Haarlem overstroomden. Ter bescherming van de laatstgenoemde gebieden werd tussen 1612 en 1626 de Slaperdijk aangelegd. De Velserdijk is in die periode iets verzwaard en verhoogd. In 1857 is de dijk wederom opgehoogd en verzwaard. Met de aanleg van het Noordzeekanaal is het Wijkermeer drooggelegd waarmee de Velserdijk zijn functie als zeewaterkering verloor.