Hofgeesterweg 9 - boerderij

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk boerderijcomplex
Huidige functie woonhuis
Bouwjaar 1837 / 1872 / 1946
Architect onbekend
Opdrachtgever J.J.A. Steenstrand, makelaar te Amsterdam

Een boerderij bestaande uit een woonhuis met aangrenzende stal uit 1837, een getuige het jaartal in het dak in 1872 gebouwde houten hooischuur, een uit 1946 daterende vrijstaande stenen stal en een ijzeren kapberg uit 1964. De kapberg valt buiten de bescherming.

De boerderij is gelegen op het grondgebied van het voormalige Huis te Spijk. Hiervan wordt aangenomen dat het in oorsprong een middeleeuws kasteel is geweest; de omwalling met daarbinnen een door een gracht omringd eilandje doet denken aan een ‘chateau a motte’. De theorie over de middeleeuwse oorsprong van het Huis te Spijk kan echter vooralsnog niet gestaafd worden door bewijzen. Omstreeks 1600 is binnen de omwalling een buitenplaats aangelegd, waarvan de hekpijlers en ook de aarden wal en het eiland met de gracht bewaard zijn gebleven. Deze elementen zijn beschermd als rijksmonument. De destijds in Kennemerland zeer beroemde buitenplaats is in 1834 gesloopt. De boerderij is gebouwd op de plaats van de gesloopte tuinmanswoning van het Huis te Spijk. Het huis heeft de vorm van een dubbellanghuis bestaande uit twee bouwlichamen, elk onder een zadeldak. Het rechter bouwlichaam is de oude koestal, die in 1946 aan de achterzijde verlengd is. Het linker bouwlichaam bestaat uit de woning met daarachter een inpandige schuur. Dit gedeelte is met een verbouwing in 1946 opnieuw opgemetseld.

De boerderij is in de gemeente Velsen het enige voorbeeld van een boerderij van het langgerekte dubbelhuistype met een koeienstal en een voormalige inpandige schuur. De hooischuur is een mooi voorbeeld van een eenvoudige houten opslag die gebouwd is op traditionele, eeuwenoude grondslag.
De boerderij is de oudste nog tastbare herinnering aan het agrarisch verleden van de Hofgeest en de polder de Velserbroek dat voor de economische geschiedenis van de gemeente Velsen van zeer groot belang is geweest.