Zuiderdorpstraat 7

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woning
Bouwjaar 1904
Architect Onbekend
Opdrachtgever P. van Hengst

Op de plek van de huidige panden Zuiderdorpstraat 7 en 9 komt (gedeeltelijk) bebouwing voor op de brandweerkaart van 1760. In 1904 wordt, zowel ter plekke van nummer 7 als bij nummer 9 bij de gemeente een aanvraag ingediend door P. van Hengst voor ‘het oprichten van twee woningen’, in totaal dus 4 woningen. Dit geeft aan dat er twee aparte dubbele woningen zijn opgetrokken.

De beide bouwblokjes werden in 1968 ingrijpend gerestaureerd naar een ontwerp van de bewoners. Daarbij zijn de vier kleinere huizen bij elkaar gevoegd en tot twee woningen gemaakt.
Vanaf 1972 en ook in later tijd, zijn er meerdere uitbreidingen aan de achterzijde van zijn deze woningen gerealiseerd, die buiten de bescherming van het monument vallen. Door de vele ingrepen in dit bouwblok, is de monumentale waarde inmiddels beperkt.