Zuiderdorpstraat 15

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Herberg
Huidige functie Restaurant
Bouwjaar 16e eeuw, restauratie 1972-1973
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De herberg ‘Het Root Hart’ wordt in 1592 al in verschillende geschriften genoemd. De bebouwing komt voor op de brandweerkaart van 1760, met de ingeschreven tekst Het Root Hart.
De uitspanning lag aan een veelgebruikte achterweg, het Haarlemmervoetpad. Dit weggetje liep vanaf de noordkant dwars door het dorp richting Driehuis, Santpoort en Haarlem. De herberg was voor de lokale bevolking een belangrijke plek voor vertier. Vooral de kermis was een belangrijk volksfeest. De schoolgaande jeugd kreeg daar bijvoorbeeld in 1608 al drie dagen vrij voor. Het verloten van een os, paard of stier is in die tijd in de herberg een geliefd tijdverdrijf. Dit zogenaamde ‘versmakken’ gebeurt met dobbelstenen ten overstaan van de schout, die alles in de gaten houdt.

In het begin van de 19de eeuw werd het pand een kruidenierswinkel met woonhuis, maar in 1973 werd het gerestaureerd en verbouwd en kreeg het onder de naam herberg ‘Het Roode Hert’ de functie van restaurant.

Het in de top ingemetselde ornament met het wagenwiel komt van een wagenmakerij die in 1969 als gevolg van de kanaalverbreding werd gesloopt