Torenstraat 5-7

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Raadhuis
Huidige functie Kantoor / atelier
Bouwjaar 1640, 1907, 1911-1912, 1926
Architect Kramer (1907 en 1911), J.P. Koopen/E. Brader (1926)
Opdrachtgever Gemeente Velsen

Het voormalige raadhuis van de Gemeente Velsen is ontstaan uit een omstreeks 1640 gebouwd rechthuis. Dit kleine gebouw aan het dorpsplein nam een centrale plaats in van zowel het dorp als de Gemeente Velsen. Vanwege ruimtegebrek verhuisde in 1869 de secretairie naar Santpoort. De gemeenteraad bleef op het rechthuis vergaderen. Jaren later volgde een uitbreiding vanwege het vermeerderen van het aantal raadsleden en werd de secretairie weer in het raadhuis gehuisvest.

In 1907 vond een nieuwe verbouwing plaats. Het oude gebouw kreeg een geheel nieuw voorkomen waarbij de voorgevel werd opgetrokken in Hollandse neorenaissancestijl. In 1911-1912 werd aan de noordzijde een in stijl aangepast gedeelte aangebouwd, bestemd voor het bureau Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht. Dit gedeelte is in 1926 afgebouwd doordat aan de noordzijde een aansluitende aanbouw werd gerealiseerd. Het voormalige raadhuis neemt een belangrijke beeldbepalende plaats in binnen het door het rijk beschermde dorpsgezicht “Oud-Velsen”.