Torenstraat 4

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar Oorspronkelijk 17e eeuw, restauratie 1964
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De bebouwing komt voor op de brandweerkaart van 1760, maar het pand dateert al uit de tweede helft van de 17de eeuw. Deze datering wordt gebaseerd op de bouwkundig kenmerken die nog aanwezig zijn.
De bouwvlek toont aanvankelijk een eenheid met het later afgescheiden pand Torenstraat 6; dit pand was een stal. Het huis met de naam ‘Stad van Deventer’ diende als secretaris- en notarishuis van Jan Heyndricxz van Deventer. In 1964 werd het pand gerestaureerd en verbouwd naar een ontwerp van Openbare Werken van de gemeente Velsen.

Torenstraat 4 en 6 vormen samen een L-vormige plattegrond. De rechthoekige plattegrond van nr. 4 ligt noord-zuid georiënteerd en die van nr. 6 oost-west. Het pand ligt op een markante plek in de oude dorpskern van Velsen met aan de voorzijde een bijna pleinachtige open ruimte en aan weerszijden van het pand straten. Oostelijk de Hoofdbuurtstraat en westelijk de Torenstraat. De voorgevel van het pand gaat deels schuil achter een oude leilinde.

Het gehele pand heeft een 17de-eeuwse uitstraling. De binnengevel (west) van het pand is blijkens het restauratieplan van 1964 van een nieuwe aanbouw voorzien, zodat deze gevelopeningen niet oorspronkelijk zijn en waardoor er aan deze gevel geen sprake meer is van monumentale waarden. De nog aanwezige, specifieke 17de-eeuwse architectuurelementen geven het pand een architectuurhistorische waarde. Als enige trapgevel in deze historische kern is er ook sprake van een zeldzaamheidswaarde