Torenstraat 17 en 17 Rood

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar Voor 1734, herbouw/renovatie 1980 en 1988
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Dit pand is onderdeel geweest van de hofstede ’s Gravenlust. Het pand nummer 17 is door een wijziging in 1959, waarbij de linkerdeur is aangebracht, geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. De rechterdeur werd daarbij de entree van nummer 17 rood (bovenwoning). Het pand aan de Torenstraat 17 en 17 rood heeft de voorgevel op noorden. De appartementen kijken aan de westzijde uit op de deels ommuurde groentetuin van het voormalige landgoed ’s Gravenlust.

De gevel is witgepleisterd. De panden Torenstraat 17 en 17 rood onderscheiden zich van de panden aan de Torenstraatzijde 11, 13 en 15 door een hogere gootlijst. Door deze hogere gootlijst kan bij het bouwdeel van nummer 17 en 17 rood gesproken worden van twee volledige bouwlagen met kap, terwijl bij de panden 11, 13 en 15 eerder sprake is van een anderhalve bouwlaag met kap. Er is sprake van een enige architectuurhistorische waarde vanwege de enkele neorenaissance-elementen die nog zichtbaar zijn in de gevel. Bij de verbouwing van 1980 zijn veel historische onderdelen verwijderd, waardoor de monumentale waarde van het bouwblok inmiddels beperkt is.