Rijksweg 76

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Tuinmanswoning
Huidige functie Boerderij
Bouwjaar 18e eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De anno 2010 nog in gebruik zijnde boerderij is de oorspronkelijke tuinmanswoning van de 17de-eeuwse buitenplaats Meervliet. Meervliet heeft zijn naam te danken aan de ligging aan het Wijkermeer. Het woord ‘vliet’ zal ontleend zijn aan de Lievendaalse beek, die nog in de vorige eeuw vanuit de duinen langs de buitenplaats stroomde. In 1926 liet de toenmalige eigenaar het hoofdgebouw Meervliet (oostelijk van de tuinmanswoning) slopen en bouwde er een rij villa’s. De 18de-eeuwse tuinmanswoning en het lage entreehek waarin de sierletters ‘MEER’ en ‘VLIET’ (19de-eeuws) zijn de enige zichtbare overblijfselen van de buitenplaats Meervliet.

De voormalige tuinmanswoning Meervliet is oost-west georiënteerd en gelegen op een perceel, dat van de openbare weg is gescheiden door een beekje en een rij zeer oude bomen. Via twee gemetselde hekpijlers, die zijn afgedekt met hardstenen platen en waartussen zich een siersmeedhekwerk bevindt, leidt een pad naar de in het midden staande en op een ruim erf gelegen boerderij. Kenmerkend is het contrasterende karakter van de voorgevel, die links open is (woongedeelte) en rechts gesloten is (stalgedeelte). Rondom staan agrarische bijgebouwen die van bescherming zijn uitgesloten.