Rijksweg 132 en 134

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Hoofdgebouw buitenplaats
Huidige functie Museum, kantoren, woning
Bouwjaar Onbekend, restauratie 1959-1969
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Het hoofdgebouw van de buitenplaats Beeckestijn dateert uit de 17de en 18de eeuw. De eerste vermelding van de geslachtsnaam Beeckestijn dateert uit de 14de eeuw, maar of er toen ook al een buitenplaats van die naam gesticht is, is niet bekend. Aan het einde van de 16de eeuw is de plaats eigendom van Maria Gerrits van Beeckesteijn. In 1648 komt de buitenplaats in het bezit van de vooraanstaande Amsterdamse koopman Nicolaas Corver, die later ook burgemeester van die stad zou worden.

Over de vorm van het huis in de 17de eeuw zijn geen gegevens beschikbaar, wel is tijdens de restauratie (1959-1969) gebleken dat het huis vermoedelijk aan het begin van de eeuw een hofstede was van één vertrek diep, en in de loop van de eeuw werd uitgebreid tot twee vertrekken diep.

De buitenplaats wordt verworven door de familie Trip. Ten tijde dat Jan Trip de Jonge eigenaar was, wordt de buitenplaats tussen 1716 en 1721 ingrijpend gewijzigd. Het huis krijgt een nieuwe voorgevel in Lodewijk XIV-stijl met geblokte pilasters, een ingang met een rijke bekroning en een fronton waarin de familiewapens van Jan Trip de Jonge en zijn vrouw Petronella W. van Hoorn en kinderfiguurtjes.

Aan de tuinzijde wordt het huis uitgebreid. Aan de voorzijde waren al vóór 1716 een stalling en koetshuis gebouwd; in 1722 zijn ze uitgebreid. Het tussen deze gebouwen gelegen voorplein wordt aan de wegzijde afgesloten door een muur waarin een inrijhek met aan beide zijden een speelhuis.

In 1742 komt de buitenplaats in het bezit van Jacob Boreel. Het huis wordt in 1772 vergroot met twee zijvleugels aan de voorzijde en een aanbouw aan de tuinzijde.