Oude Pontweg 1

 

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Ventilatiegebouw
Huidige functie Ventilatiegebouw
Bouwjaar 1952-1957
Architect D. Roosenburg (1887-1962)
Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Ventilatiegebouw van de Velsertunnel gelegen op de zuidoever van het Noordzeekanaal. Het gebouw maakt deel uit van het complex Ventilatiegebouwen aan weerszijden van het Noordzeekanaal.

 

Het ventilatiegebouw werd ontworpen door het bureau van architect D. Roosenburg. Roosenburg was sinds 1941 als esthetisch adviseur bij de bouw van de Velsertunnel betrokken. Het ontwerp kwam van 1952 tot 1957 tot stand in nauwe samenwerking met ir. A. Eggink van de Directie Tunnelbouw Velsen die na de oorlog opging in de Directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat.

 

Hoewel de ventilatiegebouwen civieltechnische werken betreffen, heeft de architect zeer veel aandacht aan het ontwerp besteed. Hierdoor ontstonden twee monumentale gebouwen. Bij het ontwerp koos Roosenburg er bewust voor om iedere ondergrondse ventilatieschacht boven de grond in een afzonderlijke schoorsteen te laten uitmonden. Hierdoor ontstond een karakteristiek rank silhouet met acht schoorstenen.

De aanleg van de Velsertunnel was een spectaculair project dat uniek was voor zijn tijd. Er werd gewerkt volgens de open bouwput methode. Doordat tegelijkertijd de geplande verbreding van het Noordzeekanaal gerealiseerd werd, kon de scheepvaart tijdens de bouw van de tunnel gebruik blijven maken van het kanaal. Bij de bouw werden innovatieve bouwmethoden toegepast. Grootschalige mechanisering van het bouwproces zorgde ervoor dat de enorme hoeveelheden materiaal verwerkt konden worden en tevens het gebrek aan geschoolde vaklieden opgevangen werd.

In 1952 begonnen de bouwwerkzaamheden op de zuidelijke oever na de afbraak van de werken uit 1941. De aanleg van de bouwput op de noordelijke oever begon in 1955. In 1956 werd de verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de tunnel tot stand gebracht en in 1957 vond de officiële opening van de Velsertunnel door Koningin Juliana plaats.

Het ventilatiegebouw is iets terugliggend van de waterkant gesitueerd boven de snelweg onder het Noordzeekanaal door. Het gebouw is georiënteerd op het grotendeels identieke ventilatiegebouw aan de noordzijde van het kanaal. Zowel vanaf het Noordzeekanaal als vanaf de snelweg is het ventilatiegebouw door de hoge schoorstenen zeer prominent aanwezig en bepalend voor de plek.