Middendorpstraat 1

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woning / bedrijf
Huidige functie Woning
Bouwjaar Voor 1734, gerestaureerd 1973
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De bebouwing van Middendorpstraat 1 komt voor op de brandweerkaart van 1760, maar dateert al uit de 17de eeuw. Het troffeltje aan een gesmede standaard aan de voorgevel verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar het metselaarszaakje, dat tussen 1840 en 1877 in het pand was gevestigd. Het wordt wel het ‘Huis met de Troffel’ genoemd.

In 1945 heeft in het pand een uitbreiding plaatsgevonden van een bestaande ‘draaierij en laschinrichting’; in 1953 werd het gehele pand tot metaalbedrijfje verbouwd; vervolgens in 1973 weer in zijn geheel verbouwd tot woning, waarbij het bedrijfsgedeelte (noord) werd veranderd tot slaapkamers. De zuidgevel is geheel gesloten; het pand grenst hier aan de tuin van Zuiderdorpstraat 4 en Hoofdbuurtstraat 5.

In de zuidwesthoek van het pand zit een gewelfkelder met opkamertje erboven (17de eeuw).