Kerkplein 1

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Kerk
Huidige functie Kerk
Bouwjaar Oorsprong 12e eeuw, wijzigingen in 13e t/m 21e eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De Nederlands Hervormde Kerk, oorspronkelijk gewijd aan Sint Paulus en later aan Sint Engelmundus, dateert uit de 12de eeuw en is gebouwd op de plaats waar Willibrord in de 7de eeuw een houten kerkje zou hebben gesticht.

De toren, die rond 1200 werd aangebouwd, werd eind 15de eeuw verhoogd, waarbij hij is voorzien van een spits. In die periode werd ook de zuidelijke zijbeuk met consistoriekamer toegevoegd.

In 1573 is de kerk verwoest; het oude koor en de 15de-eeuwse zuidbeuk heeft men bij de herbouw in 1596 niet meer teruggebracht. In 1773 werd de kerk in oostelijke richting verlengd tot aan de huidige oostgevel. De uitgebouwde Watervliet- of Corverkapel aan de noordgevel werd in de 18de eeuw toegevoegd. In 1887 werd het tentdak van de toren vervangen.

Een restauratie werd uitgevoerd in 1969. Bij deze restauratie werden de restanten van de vroegere Brederodekapel aangetroffen (14de eeuw) en werden de gebouwtjes aan de zuidgevel gerealiseerd. In 2002/2003 was een nieuwe restauratie nodig, daarbij is onder andere het tongewelf geheel vernieuwd vanwege aantasting door boktor.