Kerkesingel 5

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar Tussen 1760 en 1808, ingrijpend gewijzigd 1970
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Het pand is tussen 1760 en 1808 gebouwd, in een cirkel van bebouwing rond de Engelmunduskerk.
Het pand heeft aanvankelijk meer ruimte om zich heen gehad; het oostelijk gelegen pand (Kerkesingel 7) werd eind 19de eeuw gebouwd; het westelijk gelegen pand (Kerkesingel 3) dateert van 1884.

Het pand werd in 1970 gerestaureerd en verbouwd. Daarbij werden aanbouwen aan de achterzijde verwijderd, is het pand van zijn witte verflaag ontdaan, zijn de T-vensters vervangen en werd de opkamer verwijderd. Ook werd in die periode de bijbehorende garage met flauw zadeldakje gebouwd in dezelfde baksteen als het pand. De verschijningsvorm van het pand is 19de-eeuws. De monumentale waarden zijn vanwege de ingrijpende verbouwing van 1970 beperkt.