Kerkesingel 11-13

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk functie Woonhuis met winkel
Huidige functie Dubbel woonhuis
Bouwjaar 1916
Architect Rutger van der Ploeg, architect te Velsen
Opdrachtgever Onbekend

Een voormalig beneden- en bovenhuis met winkel, in 1916 gebouwd naar een ontwerp van R. van der Ploeg. De bebouwing kwam in de plaats van een stalhouderij, die in 1884 nog tot logement ‘De Prins’ behoorde. Het logement stond op de plaats van het naastgelegen huidige restaurant ‘De Heeren van Velsen’.

Het hoekpand is een voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse baksteenarchitectuur met een relatief rijke, voor die tijd moderne, geometrische ornamentiek van tegels en verblendsteen. Deze is gecombineerd met een 19de-eeuwse hang naar representativiteit, die tot uiting komt in de opmerkelijke, hoger opgemetselde afgeronde hoekpartij met lisenen van verblendsteen.

In het oorspronkelijke ontwerp was sprake van een met pannen gedekt puntdak. Het gerealiseerde gebouw kreeg echter een plat dak.

Het voormalige beneden- en bovenhuis met winkel is één van de panden die werden gebouwd kort na de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1866 en 1876. In die tijd was de Kerkesingel (toen Driehuizerkerkweg geheten) een van de belangrijkste wegen in het dorp. De weg sloot aan op de toenmalige Heereweg (nu Meervlietstraat), die leidde naar de Velservoetbrug en later naar de pont die het dorp Velsen verbond met het aan de noordzijde van het kanaal gelegen Wijkeroog. Het hoekpand vormt de beëindiging van een historische gevelwand en is gaaf bewaard gebleven.

Het hoekpand is een voorbeeld van de in de vroege 20ste eeuw niet ongebruikelijke menging van woon- en werkfunctie.