Hoofdbuurtstraat 6

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijk Woning
Huidige functie Woning
Bouwjaar 17e eeuw, na brand weer opgebouwd in 1941
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

De bebouwing van Hoofdbuurtstraat 6 komt voor op de brandweerkaart van 1760. De hoofdvorm, de ankers en de aanzetten van een gewelfkeldertje (met plavuizenvloer) met opkamer, zijn echter kenmerkend voor de 17de eeuw.

Het pand is waarschijnlijk in de 19de eeuw gepleisterd. Rond 1900 was in het pand café ‘De Morgenzon’ gevestigd. In 1941 is het huis afgebrand en opnieuw opgebouwd; bij die herbouw is waarschijnlijk het gewelf van de kelder verwijderd en is de vloer op maaiveldniveau gebracht. De opkamer is in 1993 weer in ere hersteld; daarbij werden in de nog aanwezige kelder nieuwe kolommetjes als dragers van de vloer aangebracht.

Waardevol is de nog aanwezige kelder met plavuizen en de bijbehorende opkamer in de noord-oosthoek van het pand. Hoewel van het gewelf slechts de aanzet aanwezig is, is het in combinatie met de opkamer erboven een kenmerkend onderdeel van dit van oorsprong 17de-eeuwse pand.
De oorspronkelijke scheidingswand halverwege het pand is een waardevol onderdeel als markering van het vroegere dubbele gebruik