Genieweg 14

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis / boerderij
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1876
Opdrachtgever M. Muys, weduwe van C. Pruis
   

Een vrijstaand woonhuis van een boerderij, die van oudsher bekend is geweest als gemengd agrarisch bedrijf. De boerderij is vrij spoedig na de uitpoldering van de Zuid-Spaarndammerpolder gebouwd. De bouw - hoewel door een andere opdrachtgever - vond tegelijkertijd plaats met de boerderijen aan de Genieweg 34 en 42.

De boerderij Genieweg 14 heeft altijd een vrijstaande, achter het huis gelegen, schuur gehad. De oude schuur is inmiddels gesloopt en vervangen door een nieuwe. Deze schuur is van bescherming uitgesloten. Nummers 34 en 42 waren van een ander type, aangezien daar de schuur altijd tegen het woonhuis heeft gestaan. Desondanks zijn de woonhuizen van de drie boerderijen identiek. Alleen de achtergevel van nummer 14, is in verband met de vrijstaande ligging, anders en als een buitengevel behandeld. Hoewel het huis iets van de oorspronkelijke detaillering verloren heeft en de oude schuur annex stal gesloopt is, wordt het historisch belang in samenhang met de objecten Genieweg 34 en 42 groot genoeg geacht om bescherming te billijken.

De boerderij is, in samenhang met de vrijwel identieke woonhuizen van de boerderijen Genieweg 34 en 42, een vroeg voorbeeld van agrarische seriebouw in de gemeente Velsen. Het pand is een voorbeeld van de wijze waarop nieuw land van de IJ-polders in de tweede helft van de 19de eeuw op basis van pacht verkaveld, bewoond en bewerkt