Wijkerstraatweg 55

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming rijksmonument
Oorspronkelijk kerk
Huidige functie kerk
Bouwjaar 1908 (fase 1), 1927-1928 (fase 2)
Architect J. Stuijt
Opdrachtgever onbekend

Op een ruim perceel tussen de Wijkerstraatweg en de Grote Hout- of Koningsweg bevindt zich de rooms-katholieke kerk, gewijd aan Sint Jozef. Deze basiliek met toren op het zuidwesten werd in twee fasen gebouwd naar ontwerp van architect Jan Stuijt. Met de eerste steenlegging op 19 maart 1908 (het feest van St. Jozef) werd begonnen aan de bouw van koor, dwarsschip, eerste schiptravee en sacristie; de tweede bouwfase vond plaats in 1927-1928 en breidde de kerk uit met vier schiptraveeën en een hoektoren. Blijkens een bewaard gebleven presentatietekening was overigens aanvankelijk een tweetorenfront gepland.

De architectuur van de kerk grijpt terug op de vroegchristelijke basilica. In het interieur zijn tussen 1917 en 1919 door de kunstschilder Albert Loots muurschilderingen aangebracht in het koor en het transept. Het verhoogde priesterkoor is in 1978 verlengd tot halverwege de viering. Het koor is in 1917 beschilderd met muziekspelende engelen tussen de ramen en in het halfronde koepelgewelf de hemel met een tronende God en aan zijn rechterhand Christus. Het koorgedeelte ligt enkele treden verhoogd met daarop twee altaren en een spreekstoel. Onderin de zuidoostelijke vieringpijler is een eerste steen ingemetseld met de volgende inscriptie: ‘EERSTE STEEN GELEGD/ DOOR/ + A. WAARE +/ DEKEN VAN BEVERWIJK/ + XIX MAART MCMVIII +’.

De St. Jozefkerk met bijbehorend interieur is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een rooms-katholieke kerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Tevens is het kerkgebouw van belang als karakteristiek werk uit het oeuvre van architect Jan Stuijt.