Wijkerstraatweg 168

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk arbeiderswoningen
Huidige functie woonhuizen
Bouwjaar 1923
Architect Chr. Bartels, Driehuis
Opdrachtgever Woningbouwvereniging Wijkeroog te Velsen

Vijf arbeiderswoningen (nummers 166 tot en met 174, in 1923 gebouwd naar een ontwerp van architect Chr. Bartels uit Driehuis. Opdrachtgever was Woningbouwvereniging Wijkeroog uit Velsen. De woningen dragen stijlkenmerken van de Amsterdamse School. Typerend zijn de grote decoratieve uitgemetselde gevelvlakken tussen de woningen, de ruime overstek en de opmerkelijke driekantige vensters. Van het oorspronkelijke ontwerp (zeventien woonhuizen en twee winkels) resteren elf woningen aan de Wijkerstraatweg 166-174, de Watervlietstraat 1-9 en 2. Wijkerstraatweg nr. 166 was oorspronkelijk één van de twee woon-winkelhuizen uit het plan. De ingang tot de voormalige winkel, gesitueerd in de afgeschuinde hoekpartij op de hoek van de Wijkerstraatweg en de Watervlietstraat, is verdwenen.
De bescherming beperkt zich tot de woningen aan de Wijkerstraatweg. Hier zijn het oorspronkelijke aanzicht en de oorspronkelijke detaillering het best bewaard gebleven. Eén van de karakteristieke driekantige vensters op de verdieping is vervangen door een rechthoekig venster (Wijkerstraatweg nr. 170), en bij een aantal woningen zijn de twee ramen in de erker vervangen door één raam, en één driehoekig venster is dichtgezet (nr. 166).

De arbeiderswoningen zijn een goed en representatief voorbeeld van het werk van de uit Driehuis afkomstige architect Chr. Bartels die in de gemeente Velsen veel woningen ontwierp en een goed voorbeeld van de door Bartels vaak gehanteerde stijl van de Amsterdamse School.