Grote Hout- of Koningsweg 189

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk arbeiderswoning
Huidige functie dubbele woning
Bouwjaar 1913
Architect J. Ruijssenaars en Zn. te Wijkeroog
Opdrachtgever J. Ruijssenaars en Zn. te Wijkeroog

Een vrijstaand blokje met twee arbeiderswoningen (nummers 187 en 189), in schaal en hoofdvorm afgeleid van de laat 19de-eeuwse architectuur zoals die vaak werd toegepast in de in deze periode sterk opkomende volkswijken. De detaillering van de voorgevel verraadt echter de hand van een eigenbouwer, een aannemer die naar eigen of aangeleverd ontwerp seriebouw pleegde en woningen zelf verhuurde of verkocht. De detaillering van de voorgevel is in het muurvlak gehouden en bestaat uit banden en mozaïeken van verblendsteen, brede gedecoreerde lateien en arkelvormige uitmetselingen. Het dubbele woonhuis vormt tezamen met de woonhuizen aan de Grote Hout- of Koningsweg nr. 185 en nr. 178 een stedenbouwkundig ensemble van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw.

De twee arbeiderswoningen stammen uit de periode dat de industrialisatie aan de noordzijde van het Noordzeekanaal sterk in opkomst was.