Grote Hout- of Koningsweg 185

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk woonhuis
Huidige functie woonhuis
Bouwjaar 1913
Architect J. Amse
Opdrachtgever J. Amse

Een woonhuis, in 1913 gebouwd door J. Amse. De woning heeft een traditionele hoofdvorm die stilistisch nog is geënt op de laat 19de-eeuwse agrarische bouwtraditie. Kenmerkend voor deze bouwtraditie zijn de gebroken kap, de overstek en het karakteristieke sierspant. Ook het gebruik van T-vensters en de kleine roedenverdeling kenmerken deze bouwstijl. Het woonhuis werd gebouwd in een periode dat de industrialisatie aan de noordzijde van het Noordzeekanaal sterk in opkomst was. De gekozen bouwstijl weerspiegelt nog iets van het karakter van Wijkeroog voorafgaand aan die periode.

Het woonhuis is gelegen aan de Grote Hout- of Koningsweg, één van de belangrijkste oude wegen in Wijkeroog en Velsen-Noord.