Grote Hout- of Koningsweg 130

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk dubbele baanwachterswoning
Huidige functie dubbele woning
Bouwjaar 1901
Architect onbekend
Opdrachtgever Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij

Een voormalige dubbele baanwachterswoning van het type I, in 1901 gebouwd in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Het betreft de dubbele baanwachterswoning voor de latere halte Hoogovens. Het pand is herkenbaar aan de eenvoudige hoofdvorm en heeft verder geen uitgesproken stijlkenmerken. De karakteristieke ornamentiek zoals die is te vinden bij de voormalige dubbele baanwachterswoning aan de Grote Hout- of Koningsweg nr. 126-128 ontbreekt hier.
Tegenwoordig is de voormalige dubbele baanwachterswoning in gebruik als dubbel woonhuis. Veel van de oorspronkelijke detaillering is verloren gegaan.

De voormalige dubbele baanwachterswoning is een goed voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse dubbele baanwachterswoning.