Grote Hout- of Koningsweg 126

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming gemeentelijk monument
Oorspronkelijk baanwachterswoning
Huidige functie woning
Bouwjaar derde kwartaal 19e eeuw
Opdrachtgever Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij

Een voormalige dubbele baanwachterswoning (met nummer 126), gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw bouwde De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij dit type baanwachterswoning veelvuldig voor het spoorwegpersoneel in Nederland. De woningen zijn herkenbaar aan de eenvoudige hoofdvorm en de karakteristieke keperbogen van gele baksteen boven de vensters. De benummering in de gevels is bewaard gebleven. Op de beide zijgevels is in zwart op een witte achtergrond het cijfer 11 geschilderd. Helaas is dit cijfer niet meer zichtbaar.
Tegenwoordig is het pand in gebruik als dubbele woning. Veel van de oorspronkelijke detaillering is verloren gegaan.

De voormalige dubbele baanwachterswoning is een goed en representatief voorbeeld van een laat 19de-eeuwse dubbele baanwachterswoning.

Het woonhuis is deel van het ensemble dat wordt gevormd met de voormalige dubbele baanwachterswoning aan de Grote Hout- of Koningsweg nr. 130-132.