Wüstelaan ongenummerd (kanonslopen)

Wegmarkering

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Wegmarkering
Huidige functie Wegmarkering
Bouwjaar Onbekend
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Twee hergebruikte kanonslopen die dienen ter markering van een bospad (thans Olga von Gotschlaan). Het bospad begint aan de westzijde van de Wüstelaan en loopt in noordwestelijke richting tot de Harddraverslaan. De Harddraverslaan is aan het begin van de 19de eeuw aangelegd en in de 20ste eeuw bebouwd. Het bospad maakt onderdeel uit van het oorspronkelijke tracé van de Harddraverslaan. Gedurende de eerste helft van de 19de eeuw zou de toenmalige eigenaar van de buitenplaats Spaarnberg, A. van der Hoop, de weg gebruikt hebben voor harddraverijen. De kanonslopen markeren de oorspronkelijke aansluiting van het bospad op de Wüstelaan; nu is deze enkele meters in noordelijke richting verplaatst.

Het oude tracé ligt direct tegenover de opgang naar het ten oosten van de Wüstelaan gelegen, in 1833 gebouwde, voormalige koetshuis van Spaarnberg. Het bospad is aan weerskanten begrensd door een rij bomen. De kanonslopen staan tussen de tweede en de derde boom gezien vanaf de Wüstelaan. Daarmee zouden ze ook de maximaal begaanbare breedte van het pad hebben kunnen aangeven.

De buitenplaats Spaarnberg is in de eerste helft van de 19de eeuw ontstaan uit de verbouwing en uitbreiding van een in oorsprong 16de-eeuwse blekerij. De kanonslopen zijn vermoedelijk in deze periode, misschien met de aanleg van het landschapspark omstreeks 1835, geplaatst.

De kanonslopen zijn vervaardigd van ijzer. Ze zijn rechtop geplaatst, met de loop naar boven gericht. De lopen - met een doorsnede van 20cm - steken over een lengte van ongeveer 70cm boven de grond. Deze wegmarkering in de vorm van twee rechtop geplaatste kanonslopen is een vroeger tamelijk veelvuldig toegepaste maar nu ongebruikelijk geworden vorm van aanduiding van wegen en paden.