Wüstelaan 32

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1879
Architect Onbekend
Opdrachtgever W.F. Veldhoven, arbeider te Velsen

Deze kleine vrijstaande villa is één van de oudste nog resterende huizen van het zogenoemde ‘Kippebuurtje’. Het ontstaan hiervan het Kippebuurtje hing samen met de aanleg van de spoorlijn Haarlem-Uitgeest (geopend in 1865) en daarmee met de bouw van het eerste Velsense station (Santpoort-Zuid) in de onmiddellijke nabijheid. Het Kippebuurtje - ooit bedoeld als nieuwe groeikern van Santpoort-Zuid - werd in eerste instantie bewoond door arbeiders en middenstanders. De oude buurt is thans vrijwel geheel gesaneerd.

De architectuur van de kleine villa is geïnspireerd op italianiserende en neoclassicistische voorbeelden en vertegenwoordigt daarmee een vroege fase van Nederlandse villabouw.

De kleine villa is een woonhuis voor de lagere sociale klasse, waarin door middel van de architectuur getracht is de rijkere, sociale bovenlagen van de maatschappij na te streven.