Willem de Zwijgerlaan 59-61

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Provinciaal monument
Oorspronkelijk Station Santpoort-Zuid
Huidige functie Grand café / woning / perron
Bouwjaar 1898-1899
Architect D.A.N. Margadant
Opdrachtgever Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij

Opdrachtgever Het station bestaat uit een voorgebouw met een eilandperron dat bereikbaar is via een min of meer gelijkvloerse kruising met de spoorbaan. Het voormalige stationsgebouw wordt gekenmerkt door een duidelijke asymmetrie en grote boogvensters. Er is veel houtwerk in de gevels toegepast.

Op het eilandperron staat een eenvoudig gebouwtje met twee wachtlokalen onder een aan alle zijden ver doorgetrokken overkapping. Eén van de wachtlokalen is oorspronkelijk bedoeld geweest voor reizigers van het krankzinnigengesticht Meerenberg. In deze ruimte zijn de authentieke decoraties van de kunstenaar Jac. van den Bosch behouden gebleven.