Vinkenbaan 50

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1910
Architect G.J.P. Beccari
Opdrachtgever A. Bertling, administrateur te Bloemendaal

Villa ‘Transmare’, gebouwd op een kleine duintop. A. Bertling, opdrachtgever en eerste bewoner, had de functie van secretaris-penningmeester van de Bloemendaalse N.V. Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen. Deze maatschappij heeft verschillende villaparken in Bloemendaal en Aerdenhout en ook gebieden met kleinschalige bebouwing in IJmuiden geëxploiteerd.

De villa, bereikbaar via een in het talud van de kleine duintop gelegen gemetselde trap, ligt vrij dicht langs de straat. De straatgevel is eigenlijk de achtergevel. De ingang zit aan de achterzijde van de woning. Door de relatief hoge ligging draagt de villa in belangrijke mate bij aan het ruimtelijk gevarieerde beeld van de Vinkenbaan.

Het pand is een goed voorbeeld van een villa gebouwd in typisch Hollandse sobere baksteenstijl met evenwichtige verhoudingen en eenvoudige, consequent toegepaste detaillering.