Vinkenbaan 25

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1877
Architect P.A.N. Kool, bloemkweker te Haarlem
Opdrachtgever Onbekend

Villa ‘The Briars’ (briar = wilde roos), een van de eerste en oudste nog bestaande villa’s aan de Vinkenbaan. Waarschijnlijk hebben hier Engelse ingenieurs gewoond die werkzaam
zijn geweest bij de laatste fase van de aanleg van het Noordzeekanaal. Chris Verwey, broer van de letterkundige Albert Verwey en zwager van de architect H.P. Berlage, heeft van 1908 tot 1937 in het huis gewoond. De villa heeft omstreeks de eeuwwisseling een centrale plaats ingenomen in de rol van de Vinkenbaan als ‘Salon van Velsen’, trefpunt van kunstenaars op velerlei gebied (o.a. F. van Eeden en W.A. Witsen). De zoon van C. Verwey, de kunstschilder Kees Verwey, is hier ten dele opgegroeid..

De villa ligt met de achterzijde aan de straatkant. De voorgevel is georiënteerd op het beduidend lager gelegen gebiedje ten oosten van de Vinkenbaan, met daarachter de Bloemendaalsestraatweg. In de 19de eeuw is de afgegraven grond gebruikt voor de bollencultuur. De bewoners van ‘The Briars’ hebben - met recht van overpad - gebruik gemaakt van een door de bollenvelden naar de Jan Gijzenvaart en de Bloemendaalsestraatweg lopend pad. Dit was een gevolg van het feit dat dit deel van de Vinkenbaan ten tijde van de bouw van de villa nog niet bestond. De villa is stilistisch verwant aan de z.g. renteniers- of burgermanswoningen, zoals die op het platteland van Noord-Holland veelvuldig voorkomen.

In 1916 is de villa uitgebreid met een forse aanbouw, waarvan het ontwerp door H.P. Berlage zou zijn gemaakt.