Vinkenbaan 22

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1912
Architect J.W. Lassing en J.C. Putz, aannemers en eigenbouwers Bloemendaal
Opdrachtgever J. Mulder en J.A. van Asdonk, bouwkundigen te Bloemendaal

Een villa op een vrij groot bosperceel, tamelijk ver van de weg gebouwd. Opdrachtgever Bertling was secretaris-penningmeester van de N.V. Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, een belangrijke Bloemendaalse exploitatiemaatschappij die onder andere villaparken in Bloemendaal en Aerdenhout ontwikkelde. Eerste bewoner van de villa was de bankier E.K.J. Bertling.

De villa is gebouwd naar Engelse inspiratiebron. Met name de ‘butterfly’ of vlindervormige plattegrond - in 1891 voor het eerst toegepast door de Britse architect R.N. Shaw - is een zeer kenmerkend Engels element. De vlindervormige plattegrond heeft twee schuin op een middendeel geplaatste zijvleugels en biedt daarmee de gelegenheid zoveel mogelijk woon- en slaapvertrekken aan de zonkant te situeren.

In de traditie van de Engelse landhuisbouw hebben de ontwerpers ernaar gestreefd de villa een schilderachtig aanzicht te geven, zodat het bouwlichaam met grillige vormen aansluit op de landschappelijke omgeving. In schijnbare tegenspraak hiermee is de vrijwel symmetrische indeling van de naar de weg gewende gevel. Hiermee wordt duidelijk dat de ontwerpers zich niet geheel hebben kunnen losmaken van een voor hen vertrouwde, traditionele bouwwijze. De overige gevelvlakken zijn spaarzaam voorzien van vensters. De hoofdingang bevindt zich in de rechter zijgevel, eigenlijk aan de achterzijde van het huis.