Bloemendaalsestraatweg 80

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Dubbel woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 17e eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Een 17de-eeuws dubbelhuis op een terugliggende rooilijn, gelegen aan wat vermoedelijk de overslagplaats geweest is van de voor het ontstaan en de ontwikkeling van de Santpoortse blekerijen zo belangrijke Jan Gijzenvaart. Aan het eind van de 18de eeuw is deze overslagplaats ingericht als overbos van de buitenplaats Watervloed, ooit een garenblekerij die aan de westzijde van de vaart lag. Het gedeelte van de Jan Gijzenvaart dat evenwijdig aan de Bloemendaalsestraatweg liep is aan het begin van de 20ste eeuw in fasen gedempt. In het verpondingregister van 1704 staat aangegeven dat het pand toen bestond uit twee huizen.

Het linker huis was eigendom van Jasper Andriese, die tevens eigenaar was van de daarnaast gelegen herberg ‘De Gouden Haan’. In 1782 kocht de toenmalige eigenaar van de Gouden Haan ook het rechter deel van het huis. De beide woningen zijn in dat jaar samengetrokken. Van 1808 tot 1846 is het huis eigendom geweest van W. Geerling, bleker van de zuidelijker gelegen kleerblekerij Hoek en Vaart. In 1873 is het huis opgesplitst in drie woningen. Nadien is er een broodbakkerij gevestigd geweest. In 1913 is het huis door de toenmalige eigenaren P.G. Handgraaf en J. Lindeman, beiden loodgieters, ingericht tot een woning met werkplaats. Deze verandering is gepaard gegaan met een verbouwing, waarbij de indeling en het aanzicht van de voorgevel gewijzigd is.

Het huis is een voorbeeld van een 17de-eeuws huis, dat door de eeuwen heen verschillende functies heeft vervuld en waarin het samengaan van wonen en werken zoals dat eeuwenlang gebruikelijk is geweest heel goed zichtbaar is.
De teruggeschoven ligging, die samenhangt met de voormalige loop van een oude waterweg, refereert aan de oude stedenbouwkundige structuur van het dorp.