Bloemendaalsestraatweg 74, 76 en 78

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuizen
Huidige functie Woonhuizen
Bouwjaar 1913
Architect R. Hartman, gemeentearchitect van Velsen
Opdrachtgever RK Burgerlijk Armenbestuur

Een rijtje van drie arbeiderswoningen, gelegen op de terugliggende 17de-eeuwse rooilijn van de Bloemendaalsestraatweg aan wat vermoedelijk de overslagplaats van de Jan Gijzenvaart
is geweest. De overslagplaats is aan het eind van de 18de eeuw ingericht als overbos van de toenmalige buitenplaats Watervloed, eerder een garenblekerij die aan de westkant van de
Jan Gijzenvaart lag. Het evenwijdig aan de Bloemendaalsestraatweg lopende gedeelte van de Jan Gijzenvaart is aan het begin van de 20ste eeuw in fasen gedempt.

Het RK Burgerlijk Armenbestuur heeft deze woningen als huurwoningen gebouwd ter vervanging van drie onbewoonbaar verklaarde armenhuisjes op deze plaats. De woningen zijn gebouwd in de nabloei van de Hollandse neorenaissancestijl. De achtergevel is van ondergeschikt monumentaal belang.

Het rijtje is een mooi voorbeeld van het toepassen van de Hollandse neorenaissance bouwstijl op een rijtje eenvoudige woonhuizen.