Bloemendaalsestraatweg 108-110

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuizen
Huidige functie Woonhuizen
Bouwjaar 17de eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Twee huizen met totaal drie woningen aan weerszijden van de toegang van de Rusburglaan, die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van één langgerekt huis. Met de aanleg van de Rusburglaan dwars door het middenstuk van het evenwijdig aan de Bloemendaalsestraatweg gelegen huis is het middelste gedeelte ervan in 1940 gesloopt.

Het langgerekte huis dateerde in oorsprong uit de 17de eeuw. In 1704 staat het omschreven als eigendom van Jan Malefijt, bewoond door Anthonij Hendrikz. In 1742 is de weduwe van Hendrikz. eigenares van het huis geworden. Zij was tuinierster en had twee dienstboden die vermoedelijk ook in het huis gewoond hebben. Uit het kadaster blijkt dat door timmerman en eigenaar L. van Blagt het huis in 1832 gedeeltelijk ingericht is tot werkplaats. In 1857 splitste de weduwe van Van Blagt het huis op in acht zeer kleine woningen. Nadien hebben er nog verschillende samenvoegingen en nieuwe opsplitsingen plaatsgevonden.

De twee panden liggen op een sterk terugliggende rooilijn. Wat nu de voortuinen zijn is oorspronkelijk vermoedelijk de overslagplaats geweest van de voor het ontstaan en de ontwikkeling van Santpoort-Zuid zo belangrijke Jan Gijzenvaart. Aan het eind van de 18de eeuw is deze overslagplaats ingericht als overbos van de buitenplaats Watervloed, eerder een garenblekerij die tegenover het overbos aan de westzijde van de vaart lag. Het evenwijdig aan de Bloemendaalsestraatweg lopende gedeelte van de Jan Gijzenvaart is aan het begin van de 20ste eeuw in fasen gedempt.

Nummer 108 en 110 liggen ten zuiden van de Rusburglaan. De zuidgevel van nummer 108 is de zijgevel van het eigenlijke huis zoals dat er tot 1940 heeft gestaan. Nummer 110 is ontstaan uit de samenvoeging van twee woningen in 1964. Nummer 118 ligt ten noorden van de Rusburglaan. De noordgevel is de oude topgevel van het oorspronkelijke huis. Nummer 118 is in 1940 tijdens de sloop van het middenstuk van het huis ontstaan uit de samenvoeging van twee woningen. Ondanks het ontbreken van het middenstuk van het oorspronkelijke 17de-eeuwse huis is de historische en visuele samenhang tussen de twee delen daarvan - nu aparte panden - duidelijk waarneembaar.

De twee panden zijn van architectuurhistorische waarde vanwege de ouderdom: de 17de-eeuwse bebouwing van de dorpskern van Santpoort-Zuid is duidelijk herkenbaar als de oudste. Tevens zijn het redelijk gave en duidelijk bij elkaar behorende delen van een langgerekt 17de-eeuws woonhuis waarvan in de 20ste eeuw als gevolg van de aanleg van een straat het middenstuk is verwijderd.