Bloemendaalsestraatweg 98

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijk Woonhuis
Huidige functie Woonhuis met werkplaats
Bouwjaar 17de eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Een vrijstaand 17de-eeuws dubbelhuis met open voorerf, gelegen op een sterk terugliggende rooilijn aan wat vermoedelijk eens de overslagplaats van de Jan Gijzenvaart geweest is. Deze overslagplaats is aan het eind van de 18de eeuw ingericht als overbos van de aan de overzijde van de weg en de vaart gelegen garenblekerij Watervloed, later de buitenplaats Duinlust. De Jan Gijzenvaart is nu gedempt.

In de 20ste eeuw is de 17de-eeuwse rooilijn van de overslagplaats doorbroken door de bouw van enkele woonhuizen aan weerszijden van nummer 98-102. Het huis heeft hierdoor een wat ‘verdrongen’ aanzicht gekregen. Het huis is van oudsher als woonhuis in gebruik geweest. In 1752 werd het huis in drie delen bewoond. Omstreeks 1880 is het woonhuis opgesplitst in vier woningen, waarna in 1885 vermoedelijk een aanbouw heeft plaats gevonden. In 1902 bestond het huis uit zeven verschillende, zeer kleine woningen. In 1922 is een werkplaats in het toen weer uit drie woningen bestaande huis aangebracht. Hier is tijdelijk een bakkerij gevestigd geweest. In 1948 is rechts op het terrein, los van het huis, een schuur gebouwd. In 1949 zijn de drie woningen samengevoegd. Aan de linker zijgevel is de werkplaats in dat jaar uitgebouwd. In 1953 is aan de achterzijde van de rechter zijgevel (tussen de woning en de schuur) een bergplaats gebouwd. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw is het gedeelte tussen het rechter bouwlichaam en de bergplaats afgedekt door een overkapping. Deze is intussen verwijderd.

De uitbouw valt buiten de bescherming. Degenen die het huis in eigendom gehad hebben, zijn zonder uitzondering werklieden en middenstanders geweest. De woninkjes werden voornamelijk bewoond door knechten.

Het vrijstaande huis vormt samen met Bloemendaalsestraatweg 80, 108-110 en 118 de oudste bebouwing van de dorpskern van Santpoort-Zuid. Het is een voorbeeld van een huis dat door de eeuwen heen als geldbelegging door middenstanders en werklieden is gebruikt en dat veelvuldig is opgesplitst geweest in naar de huidige maatstaf onaanvaardbaar kleine woningen, meestal bewoond door knechten.

In 2012/2013 is het huis gerenoveerd en veranderd.