Monument Vlugthovenstraat 14-16-18 

Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Woningen
Huidige functie Woningen
Bouwjaar 1767 en 1772, herbouwd in 1975
Architect Onbekend
Opdrachtgever C. Dashorst, N. de Wit

In 1767 liet de oud-schepen en timmermansbaas Cornelis Dashorst een klein huisje bouwen op de rand van zijn erf aan de Vlugthovenstraat (toen nog Brederoodseweg geheten).

De eigendommen van Dashorst - vanouds de herberg ‘De Wildeman’ - waren indertijd ingericht als huis met timmermanswinkel en toebehoren. Het kleine huisje aan de Vlugthovenstraat werd apart verhuurd. In 1772 zijn twee nieuwe huisjes tegen het bestaande pandje aangebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar Nicolaas de Wit, eveneens timmermansbaas en eigenaar van de voormalige herberg ‘De Wildeman’. De drie huisjes werden als vier aparte woningen verhuurd toen de Rooms Katholieke armenvaders van Velsen ze in 1803 aankochten. Dit burgerlijke armbestuur richtte de woninkjes in als RK Armenhuis, waar jonge wezen werden onderricht en waar volwassen bedeelden moesten werken voor de kost. Na 1825 is het Armenhuis opgeheven en zijn de huisjes als drie arbeiderswoningen verhuurd, nog wel in eigendom van het RK Armbestuur. In 1903 is een gedeelte aangebouwd en zijn de huisjes opnieuw ingedeeld, nu met vijf woningen. Naar aanleiding van zeer sterk verval zijn de huisjes in 1975 herbouwd, waarbij het aantal woningen weer naar drie is gebracht. Bij de herbouw is van de bestaande situatie uitgegaan, waarbij bepaalde elementen gewijzigd zijn vanwege de nieuwe indeling en het wooncomfort. De wijzigingen doen geen wezenlijke afbraak aan de oorspronkelijke opzet en vormen derhalve geen belemmering voor bescherming. De achtergevels zijn van ondergeschikt monumentaal belang.

De woningen zijn een voor Gemeente Velsen zeldzaam geworden reeks type 18de-eeuwse huisjes evenwijdig aan de straat gelegen.