Velserhooftweg 20 

Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Woning, koetshuis en stallen
Huidige functie Opslagruimte
Bouwjaar 19de eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Twee tegen elkaar gebouwde en gedeeltelijk in elkaar grijpende houten schuren, behorende bij huize ‘Boschbeek’. De schuren zijn beide in de 19de eeuw gebouwd, waarbij de zuidelijke schuur vermoedelijk de oudste is. Deze schuur is in hoofdvorm afgeleid van chaletbouw in welke stijl ook huize Boschbeek is gebouwd. Gezien de vorm en de detaillering zou deze schuur tegelijkertijd met of niet lang na het huis gebouwd kunnen zijn. De noordelijke schuur is gebouwd in de eeuwenoude Hollandse traditie. Huize Boschbeek is een door het rijk beschermd monument. Het huis en de schuren liggen aan de rand van het Burgemeester Rijkenspark, een openbaar wandelpark dat tot de 19de-eeuwse buitenplaats Spaarnberg behoord heeft. Boschbeek ligt in de oude binnenduinrand (de zogenaamde Molenduinen) op een strandwal die evenwijdig en aan de noordzijde van de Wüstelaan loopt. De schuren zijn beide in de 19de eeuw gebouwd, waarbij de zuidelijke schuur vermoedelijk de oudste is.

De schuren geven uiting aan het agrarische en landelijke karakter van Santpoort, dat in dit gemeentedeel tot in de 20ste eeuw gehandhaafd is. De schuren zijn in 2012/2013 gerestaureerd en dienen nu als ontvangst- en opslagruimte.